Negua


Egunak

Orduak

Ordutegia

Datak

Guztira Orduak

Prezioa
Astelehenetik ostiralera 5 8:30-14:00 2021/10/04-2022/02/18 410 976 €  Matrikulatu
5 8:30-14:00 2022/02/21-2022/06/29 415 988 €  Matrikulatu
2 8:00-10:00 2021/10/04-2022/06/29 330 785 €  Matrikulatu
2 15:30-17:30 2021/10/04-2022/06/29 330 785 €  Matrikulatu

Zure maila jakin nahi?

Hizkuntzaz duzun ezagutza neurtu nahi dugu; euskararekin zer egiteko gai zaren. Proba sinple hau gauzatuta, erabakiko dugu zein mailatan abiatu behar duzun.

Uda
Menu